บัญชีรายชื่อผลไม้ที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออกฉบับใหม่ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)
23 ก.พ. 2567
503
251
ตกลง