ตกลง
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser) พิมพ์ไม่ออก สีจาง
9 ก.พ. 2560
275
0

     ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผงหมึกไม่อยู่ในแนวราบ ให้เอาตลับหมึกมาเขย่า ๆ(แนวราบ) และถ้าเป็นตลับใหม่ ควรดึงแผ่นพลาสติกที่กั้นผงหมึกไวด้วย มิฉะนั้นอาจพิมพ์ไม่ติดเลย