ตกลง
ปัญหาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) หัวเข็มหัก
9 ก.พ. 2560
265
0

     สาเหตุที่พบมากคือ ปรับความใกล้ไกลเวลาพิมพ์กระดาษที่มีความหนาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ลองศึกษาจากคู่มือดู และอีกอย่างหนึ่งผ้าหมึกถ้าจางแล้วให้รีบเปลี่ยน อย่าฝืนใช้ เพราะจะทำให้หัวเข็มชำรุดได้ง่าย