ตกลง
ปัญหาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง แล้วไม่เลื่อน
9 ก.พ. 2560
289
0

ตรวจสอบคันโยกว่าปรับตำแหน่งใด ปกติจะมี 2 ตำแหน่งคือ แบบกระดาษ 1 แผ่น และแบบกระดาษต่อเนื่อง