ตกลง
ปัญหาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) สีจางมาก ทั้งๆ ที่เปลี่ยนตลับผ้าหมึกใหม่
9 ก.พ. 2560
245
0

เรื่องนี้ผมก็พบบ่อยเหมือนกัน ปัญหานี้แก้ไขโดยการเลื่อนคันโยก ปรับตำแหน่งของการพิมพ์ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง (เช่น หมายเลข 0-1 สำหรับการพิมพ์กระดาษ 1 แผ่น หมายเลข 2-3 กระดาษมีสำเนา 2 แผ่น เป็นต้น)