ตกลง
ปัญหาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) พิมพ์ติดขัดเป็นประจำ
9 ก.พ. 2560
252
0

     ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มีเศษกระดาษ ผงกระดาษ หรือ Clip ตกลงไป ให้ถอดมาทำความสะอาด และอีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาบ่อยคือ แผงกั้นระหว่างหัวพิมพ์กับกระดาษอาจชำรุด ให้หาซื้อมาเปลี่ยนเอง (จะได้ราคาถูกกว่า ไม่เสียค่าแรงด้วย)