ตกลง
ปัญหาจาก Hardware และการตรวจสอบแก้ไข Harddisk
9 ก.พ. 2560
250
0

ทำงานช้าลง -> ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ว่างใน harddisk ไม่มากพอสำหรับผู้ใช้วินโดวส์ XP ควรมีพื้นที่เหลืออย่างน้อยสัก 500 MB การแก้ไข ควรทำการ Disk Cleanup (ทำทุกวัน) ตามด้วย Scandisk (ทำทุกวัน) และ Disk Defragment (ทำทุกเดือน)