ตกลง
ปัญหาจาก Hardware และการตรวจสอบแก้ไข RAM-Memory
9 ก.พ. 2560
240
0

ถ้าเกิดฝุ่นละออง หรือมีอาการเกิดเสียงร้อง ตอนเวลาเปิดเครื่อง -> ให้นำยางลบดินสอมาทำความสะอาด แล้วนำเสียบลงไปใหม่ หน่วยความจำ ปัจจุบันมีราคาถูกลงมาก อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบเกี่ยวกับ RAM คือการไม่สัมพันธ์ระหว่างแรมเก่า กับแรมใหม่ หมายความว่า การเพิ่มแรมควรใช้ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน และขนาดเท่ากันจะดีกว่าทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดของแต่ละรุ่นด้วย