ตกลง
ปัญหาจาก Hardware และการตรวจสอบแก้ไข Disk Drive
9 ก.พ. 2560
299
0

อ่านข้อมูลไม่ได้ -> ให้แก้ไขโดยซื้อแผ่นทำความสะอาด น้ำยา ล้างก็จะสามารถแก้ไขได้