ตกลง
ปัญหาจาก Operating System Windows
9 ก.พ. 2560
343
0

     ปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากการติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ หรือการ Uninstall โปรแกรมแล้วทำให้ File บางไฟล์หายไปวิธีแก้ไขง่ายๆ คือการติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่หรือใช้วิธีการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นๆ ใหม่ด้วยแต่ควรเตรียมแผ่น Driver ของ Mainboard และ VGA Card