ตกลง
ทำไมผู้ที่นำหนังสือขึ้นระบบหนังสือเวียนใน Intranet จึงมองไม่เห็นหนังสือฉบับดังกล่าวในระบบ
9 ก.พ. 2560
322
0

เนื่องจากในหลักเกณฑ์ของระบบผู้ที่นำหนังสือเวียนขึ้นเผยแพร่บนระบบ ได้เห็นเนื้อหาและชื่อเรืองของหนังสือฉบับนั้นแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลใหม่สำหรับการดูในระบบหนังสือเวียน หากต้องการอ่านหนังสือฉบับดังกล่าวอีกครั้งสามารถเรียกหนังสือฉบับนั้นจากเมนูค้นหา