ตกลง
หน่วยงานระดับกองสามารถออกเลขที่หนังสือภายนอกได้เองหรือไม่ อย่างไร
9 ก.พ. 2560
352
0

หน่วยงานระดับกองสามารถออกเลขที่หนังสือภายนอกได้เอง โดยเลือกระดับของหนังสือให้ถูกต้อง ระบบจะทำการออกเลขที่ให้ตามระดับที่เลือกโดยอัตโนมัติ