ตกลง
ผู้ใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีกี่บทบาท อะไรบ้าง
9 ก.พ. 2560
343
0

     5 บทบาท ได้แก่
1) สารบรรณกลาง
2) สารบรรณระดับกอง
3) สารบรรณระดับฝ่าย
4) สารบรรณระดับผู้อำนวยการ/เลขาฯ/ผู้กลั่นกรอง
5) สารบรรณระดับกรม