ตกลง
การผูกเรื่องหนังสือที่สร้างใหม่กับเรื่องเดิม มีวิธีการอย่างไร
9 ก.พ. 2560
357
0

การผูกเรื่องหนังสือที่สร้างใหม่กับเรื่องเดิมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
     1) ผูกเรื่องเอง – เมนูส่งหนังสือ  สร้างรายการหนังสือส่ง เมื่อทำการบันทึกรายละเอียดของหนังสือที่สร้างใหม่แล้วสามารถทำการผูกเรื่องโดยคลิกที่ปุ่ม “ผูกเรื่อง” คลิกที่หน้าคำว่าผูกกับเรื่อง เพื่อทำการเลือกรายการหนังสือเรื่องเดิมที่ต้องการผูกเรื่องด้วย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการผูกเรื่อง
     2) ผูกเรื่องอัตโนมัติ – เมนูดำเนินการ  บันทึกคำสั่งการและการดำเนินการ เลือกหนังสือเรื่องเดิมที่ต้องการผูกเรื่องกับหนังสือที่จะสร้างใหม่ โดยคลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือเพื่อเข้าไปในรายละเอียดของหนังสือนั้น ทำการผูกเรื่องโดยคลิกที่ปุ่ม “สร้างรายการหนังสือส่ง” ระบบจะทำการผูกเรื่องหนังสือที่สร้างใหม่กับเรื่องเดิมให้โดยอัตโนมัติ