ตกลง
เมื่อทำการส่งหนังสือออกไปยังหน่วยงานแล้ว พบว่าป้อนข้อมูลชื่อเรื่องหนังสือผิด มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
9 ก.พ. 2560
301
0

ให้เลือกเมนู ส่งหนังสือ แก้ไขหนังสือ จากนั้นทำการค้นหาหนังสือที่ต้องการแก้ไขจากระบบ คลิกเลือกหนังสือที่ต้องการ ด้านล่างตารางจะมีรายการที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกรายการ “แก้ไขหนังสือ (หมวดหมู่ ชื่อเรื่อง กำหนดคำพ้องเสียง อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย สาระสำคัญโดยสรุป หมายเหตุ เอกสารแนบ)” กดปุ่ม “ตกลง” ทำการแก้ไขชื่อเรื่อง เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จให้ทำการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก”