ตกลง
โปรแกรม Putty
8 ก.พ. 2555
527
0
โปรแกรม Putty
โปรแกรม Putty
19. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง โปรแกรมก็ขึ้นขึ้นสถานะ Connect
19. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง โปรแกรมก็ขึ้นขึ้นสถานะ Connect
หากมีErrorในการเข้าใช้งานเกิดขึ้น
หากมี Error ในการเข้าใช้งานเกิดขึ้น ให้ผู้ใช้ Update Windows ให้เป็น Version ใหม่ก่อน แล้วทดสอบเข้าใช้งานอีกครั้ง
20. ดูสถานะโดยการคลิกขวาที่ Icon ตามรูป และเลือก Open FortiClinent Console
20. ดูสถานะโดยการคลิกขวาที่ Icon ตามรูป และเลือก Open FortiClinent Console
21.ทดสอบโดยการเข้าเว็บ
21. ทดสอบโดยการเข้าเว็บ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ จะแสดง ชื่อผู้เข้าใช้งาน เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13. เปิดโปรแกรม VPN Client โดยไปที่ Start -> All Programs -> FortiClient ->FortiClient
13. เปิดโปรแกรม VPN Client โดยไปที่ Start -> All Programs -> FortiClient ->FortiClient
14. ให้คลิกปุ่ม Configure VPN เพื่อตั้งค่าใช้งาน
14. ให้คลิกปุ่ม Configure VPN เพื่อตั้งค่าใช้งาน
15. กำหนดตั้งค่าดังรูป
15. กำหนดตั้งค่าดังรูป
16.ระบบจะเปิดหน้าLoinขึ้นมาให้เลือกPrifileที่ตั้งไว้คือ
16. ระบบจะเปิดหน้า Loin ขึ้นมาให้เลือก Prifile ที่ตั้งไว้คือ VPN_PKRU
17.จากนั้นให้ใส่UsernameและPasswordที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ตของมหาลัย
17. จากนั้นให้ใส่ Username และ Password ที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ตของมหาลัย กดปุ่ม Connect
18.แล้วระบบจะให้โหลด
18. แล้วระบบจะให้โหลด SSL Code เพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนนี้ให้กด Yes
5.เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วให้เปิดไปที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์
5. เมื่อ ดาวน์โหลด สำเร็จแล้ว ให้เปิดไปที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์ ก็จะพบไฟล์ติดตั้ง VPN Client
6.ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งVPNClientก็จะเจอ
6. ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์ติดตั้ง VPN Client ก็จะเจอ Popup Security Warning ให้ตอบ Run (ถ้าไม่ขึ้นให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ)
7. รอโปรแกรม VPN Client Process การทำงาน
7. รอโปรแกรม VPN Client Process การทำงาน
8.เมื่อเข้าสู่หน้าติดตั้ง
8. เมื่อเข้าสู่หน้าติดตั้ง VPN Client ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้า Yes L have read and accept … แล้วกดปุ่ม Next สู่ขั้นตอนถัดไป
9. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม VPN Only
9. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม VPN Only
10.ระบบจะถามพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม
10. ระบบจะถามพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม ในที่นี้กดปุ่ม Next สู่ขั้นตอนถัดไปได้เลย
11. เสร็จสิ้นการตั้งค้า ให้กดปุ่ม Install
11. เสร็จสิ้นการตั้งค้า ให้กดปุ่ม Install
12. รอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish
12. รอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish
MOAC Image
2.จากนั้นไปที่เมนูดาวน์โหลดและเลือก
2. จากนั้นไปที่เมนู ดาวน์โหลด และเลือก โหลด VPN Client ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการ
3. ในที่นี้จะเป็นการเลือก VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
3. ในที่นี้จะเป็นการเลือก VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
4.เมื่อคลิ๊กปุ่มDownloadระบบจะถามพื้นที่จัดเก็บไฟล์
4. เมื่อคลิ๊กปุ่ม Download ระบบจะถามพื้นที่จัดเก็บไฟล์ VPN Client เลือกที่เก็บและกดปุ่ม save
1.ในการติดตั้งVPNClientจะต้องเข้าไปDownloadตัวติดตั้งจากหน้าเว็บ
1.ในการติดตั้ง VPN Client จะต้องเข้าไป Download ตัวติดตั้งจากหน้าเว็บ vpn.pkru.ac.th
18.แล้วระบบจะให้โหลด
18. แล้วระบบจะให้โหลด SSL Code เพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนนี้ให้กด Yes
19. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง โปรแกรมก็ขึ้นขึ้นสถานะ Connect
19. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง โปรแกรมก็ขึ้นขึ้นสถานะ Connect
MOAC Image
13. เปิดโปรแกรม VPN Client โดยไปที่ Start -> All Programs -> FortiClient ->FortiClient
13. เปิดโปรแกรม VPN Client โดยไปที่ Start -> All Programs -> FortiClient ->FortiClient
14. ให้คลิกปุ่ม Configure VPN เพื่อตั้งค่าใช้งาน
14. ให้คลิกปุ่ม Configure VPN เพื่อตั้งค่าใช้งาน
15. กำหนดตั้งค่าดังรูป
15. กำหนดตั้งค่าดังรูป
16.ระบบจะเปิดหน้าLoinขึ้นมาให้เลือกPrifileที่ตั้งไว้คือ
16. ระบบจะเปิดหน้า Loin ขึ้นมาให้เลือก Prifile ที่ตั้งไว้คือ VPN_PKRU
17.จากนั้นให้ใส่UsernameและPasswordที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ตของมหาลัย
17. จากนั้นให้ใส่ Username และ Password ที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ตของมหาลัย กดปุ่ม Connect
5.เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วให้เปิดไปที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์
5. เมื่อ ดาวน์โหลด สำเร็จแล้ว ให้เปิดไปที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์ ก็จะพบไฟล์ติดตั้ง VPN Client
6.ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งVPNClientก็จะเจอ
6. ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์ติดตั้ง VPN Client ก็จะเจอ Popup Security Warning ให้ตอบ Run (ถ้าไม่ขึ้นให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ)
7. รอโปรแกรม VPN Client Process การทำงาน
7. รอโปรแกรม VPN Client Process การทำงาน
8.เมื่อเข้าสู่หน้าติดตั้ง
8. เมื่อเข้าสู่หน้าติดตั้ง VPN Client ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้า Yes L have read and accept … แล้วกดปุ่ม Next สู่ขั้นตอนถัดไป
9. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม VPN Only
9. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม VPN Only
10.ระบบจะถามพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม
10. ระบบจะถามพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม ในที่นี้กดปุ่ม Next สู่ขั้นตอนถัดไปได้เลย
11. เสร็จสิ้นการตั้งค้า ให้กดปุ่ม Install
11. เสร็จสิ้นการตั้งค้า ให้กดปุ่ม Install
12. รอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish
12. รอโปรแกรมทำการติดตั้งจนเสร็จ แล้วกดปุ่ม Finish
2.จากนั้นไปที่เมนูดาวน์โหลดและเลือก
2. จากนั้นไปที่เมนู ดาวน์โหลด และเลือก โหลด VPN Client ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการ
3. ในที่นี้จะเป็นการเลือก VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
3. ในที่นี้จะเป็นการเลือก VPN Client สำหรับ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
4.เมื่อคลิ๊กปุ่มDownloadระบบจะถามพื้นที่จัดเก็บไฟล์
4. เมื่อคลิ๊กปุ่ม Download ระบบจะถามพื้นที่จัดเก็บไฟล์ VPN Client เลือกที่เก็บและกดปุ่ม save
1.ในการติดตั้งVPNClientจะต้องเข้าไปDownloadตัวติดตั้งจากหน้าเว็บ
1.ในการติดตั้ง VPN Client จะต้องเข้าไป Download ตัวติดตั้งจากหน้าเว็บ vpn.pkru.ac.th