ตกลง
วิธีปล่อยสัญญาณ Wi-Fi หรือ Hotspot จาก Android ให้เครื่องอื่นที่ต้องการเชื่อมต่อ
17 ม.ค. 2560
362
0
วิธีปล่อยสัญญาณWi-FiหรือHotspotจากAndroidให้เครื่องอื่นที่ต้องการเชื่อมต่อ
วิธีปล่อยสัญญาณ Wi-Fi หรือ Hotspot จาก Android ให้เครื่องอื่นที่ต้องการเชื่อมต่อ

1. เข้าไปที่เมนู การตั้งค่า (Setiings) จะเห็นเมนู ฮอตสปอตส่วนตัว (Personal hotspot) แต่ถ้ายังไม่เห็นให้ดูในส่วนของระบบไร้สายและเครือข่าย จากนั้นเลือกที่เมนู เพิ่มเติม

2. เลือกที่เมนู ฮอตสปอตส่วนตัว (Personal hotspot) ก่อนเปิดใช้งานอย่าลืมตั้งชื่อ Wi-Fi และกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการใช้งานบุคคลที่ไม่รู้จัก โดยเลือกไปที่เมนู ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต (Configure Wi-Fi hotspot) ในช่อง Network SSID ให้ตั้งชื่อะไรก็ได้ ตรง Security ให้เลือก WPA2 PSK ช่อง Passsword ให้กำหนด รหัสผ่าน 8 ตัว แล้วกด SAVE

3. เปิดใช้งาน Portable Wi-Fi hotspot ได้เลย

     จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือถืออื่น ๆ หรือโน๊ตบุ๊คที่ต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้นหาชื่อ Wi-Fi ที่เราตั้งค่าไว้ แล้วทำการเชื่อมต่อและใส่รหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยครับ

หมายเหตุ : ชื่อเมนูและตำแหน่งเมนูการใช้งานอาจแตกต่างกันเล็กน้อยบนมือถือ Android แต่ละรุ่น