ตกลง
ภาพกิจกรรมประเพณี "รดน้ำขอพร" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ '2556
10 เม.ย. 2556
316
0
ภาพกิจกรรมประเพณี
ภาพกิจกรรมประเพณี "รดน้ำขอพร" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ '2556
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประเพณี "รดน้ำขอพร" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556 ณ ห้องโถงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี (ขอบคุณภาพจากกองเกษตรสารนิเทศ)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image