ตกลง
บุคลากร
Structure/Authority
 • บุคลากรในฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

   

  นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ (Mr. Somsak  Vivithkeyoonvong)

  ตำแหน่ง : อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) Minister Counsellor (Agricultural)

     

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรฯ
  Name list of staffs

  1. นางยูนิ นูร์ฮาสตูติ (Mrs. Yuni Nurhastuty)
  ล่าม ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (Interpreter)

  2. นางสาวเอาเลีย บายุ ยูชิห์ลา (Miss Aulia Bayu Yushila)
  ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) (Assistant to Minister Counsellor in Agricultural ) 

  3. นางสุปราณี มูมะหะหมัดซอและ (Mrs. Supranee Moomahamadsolae )
  ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการประมง) (Assistant to Minister Counsellor in Fisheries)

  4. นายฟูอัด สารโตโน (Mr. Fuad Sartono)
  พนักงานขับรถยนต์ (Driver)