ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
18 เม.ย. 2560
510
14,200
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
เรื่องและภาพ โดยระวีวรรณ โพธิ์วัง
ความเป็นมา
“มะพร้าว” เป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาผูกพันกับชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน การนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีลงเสาเอก พิธีแห่ขันหมาก พิธีบวงสรวง และงานบุญต่าง ๆ ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวโดยละเอียดเราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เช่น
ราก ใช้ทำสีย้อมผ้า และทำของใช้เครื่องประดับบ้าน เช่น
ตะกร้า กระเช้าดอกไม้ กรอบรูป ฯลฯ
ลำต้น ใช้ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ไม้กระดาน ฯลฯ
ทางมะพร้าว ใช้ทำรั้ว ทำฟืน ฯลฯ
ใบมะพร้าว ใช้มุงหลังคา ทำภาชนะใส่ของ หมวก ของเด็กเล่น ฯลฯ
ก้าน ใช้ทำไม้กวาด ก้านดอกไม้ประดิษฐ์ มู่ลี่ ตะกร้า ฯลฯ
รกมะพร้าว ทำเป็นของใช้ เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก กล่อง ฯลฯ
จั่นมะพร้าว ทำโครงเรือ นำมาประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ เช่น กรอบรูป
เชิงเทียน ฯลฯ
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ตกลง