รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5 ต.ค. 2563
307
288

จังหวัดลำพูน  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  อัตราเงินเดือน ๆ ละ 13,800.- บาท  เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ วันที่  16  พฤศจิกายน  2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

ตกลง