สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กร "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
8 เม.ย. 2565
59
59
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กร "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นองค์กร "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตกลง