ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2567
10 เม.ย. 2567
30
0
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ นันใจยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ได้แก่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระบุรี (รายเดือน) ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี (รายเดือน) และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี (รายไตรมาส) พร้อมทั้งร่วมพิจารณารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี ปี 2567 ฉบับที่ 1/2567 โดยมี นางมยุรี ศรีทอง เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ตกลง