ร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับจังหวัด (Calories Credit challenge)
10 เม.ย. 2567
46
0
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับจังหวัด
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับจังหวัด (Calories Credit challenge)

วันที่ 10 เมษายน  2567 เวลา 17.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับจังหวัด (Calories Credit challenge) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงโอกาสในการออกกำลังกาย
เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอให้เป็นวิถีชีวิต มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา นำแคลอรีที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬามาใช้ประโยชน์ นำข้อมูลมาติดตามคำนวณผ่าน Application Calories Credit challenge เป็นการบันทึกสะสมแคลอรีในการออกกำลังกายสำหรับคนไทย โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ตกลง