ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
10 เม.ย. 2567
46
0
ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

            วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงถึงความกตัญญู ขอขมา
และเป็นการขอพรตามประเพณีไทย โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมงคลชัยพัฒนา (พระอารามหลวง) ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
          วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทย

ตกลง