ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี
11 เม.ย. 2567
47
0
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวรวิทย์ ฉายะรถี หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งชุดปฏิบัติการ ทั้งรถกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตําบลตะกุด อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ตกลง