วิธีขอรับบริการ "ฝนหลวง" สแกนจบ ครบที่เดียว ฟรี ไม่เสียค่าบริการ
19 เม.ย. 2567
17
0
https://it.royalrain.go.th/rainmaking/
วิธีขอรับบริการฝนหลวงสแกนจบครบที่เดียว
วิธีขอรับบริการ "ฝนหลวง" สแกนจบ ครบที่เดียว ฟรี ไม่เสียค่าบริการ

วิธีขอรับบริการ "ฝนหลวง"
สแกนจบ ครบที่เดียว !
ฟรี! ไม่เสียค่าบริการ
.
ขั้นตอนการขอรับบริการง่ายๆ
> สแกน Qr Code เพื่อเข้าสู่ระบบ "ขอรับบริการฝนหลวง"
> กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและกดบันทึก
** หรือกดที่ลิงค์
> เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาคติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูล
.
ติดตามผลการขอฝนได้
> ติดตามขอรับบริการฝนหลวงได้​
> เช็คสถิติการขอรับบริการฝนหลวง
> แบบสำรวจความพึงพอใจ

ตกลง