ตกลง
การนำเข้าไอศครีมมาประเทศจีน
5 ม.ค. 2561
37
20

การนำเข้าไอศครีมมาประเทศจีน

วิธีการนำเข้า โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ระเบียบ GB/T31114-2014

2. ระเบียบ SB/T10013-2008

3. ระเบียบฉลากสินค้า  GB7718-2011

4. ระเบียบฉลากสินค้า GB28050

การนำเข้าไอศครีมมาประเทศจีนไม่ต้องขอใบอนุญาตจากทางจีน แต่ต้องมี

1) หนังสือรับรองความปลอดภัยจากประเทศที่ผลิต(อย.) 

2) ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออกอาหารต่างจากประเทศกับ AQSIQ ตาม link นี้ http://ire.eciq.cn/

3) ส่วนผสมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาต

4) ไอศกรีมในบรรจุภัณฑ์พร้อมรับประทานจะต้องมีฉลากเป็นภาษาจีนตามระเบียบการติดฉลากสินค้า โดยต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม คุณค่าโภชนาการ Nutrient Reference Values (NRV) วันผลิตและหมดอายุ ข้อมูลผู้นำเข้า-ส่งออก เป็นต้น   

การนำเข้าไอศครีมมาจีนเพื่อจัดงานนิทรรศการ

1. เช็ค HS Code 《商品名称及编码协调制度》ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมจัดอยู่และจัดอยู่ในหมวดรหัส 2105000000 สามารถเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าทั่วไปได้ตามปกติ โดยเอกสารที่ใช้คือ CERTIFICATE OF ORIGIN  ไม่จำเป็นต้องมีฉลากสินค้า

2. งานจัดแสดงสินค้าที่เข้าร่วมจะต้องผ่านการตรวจรับจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทางผู้จัดงานมีตัวแทน Logistic ให้

3. สินค้าที่นำมาร่วมจัดแสดงสินค้า ใช้เพื่อจัดแสดงเท่านั้น ห้ามจำหน่าย หลังจัดงานเสร็จกำจัดทิ้งหรือส่งคืน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pudong.shciq.gov.cn/tzgg/201501/t20150122_50032.html