คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤศจิกายน 2563
30 พ.ย. 2563
56
59
คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤศจิกายน 2563
คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤศจิกายน 2563

คาดการณ์แนวโน้มราคายางเดือนพฤศจิกายน 2563

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
ตกลง