ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดสงขลา
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 163 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  0-7431-3904
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-3904

  E-mail : paco_ska@opsmoac.go.th

 • map
ตกลง