วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตอนที่ 10
2 พ.ย. 2563
56
0

ตอนที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย

ตกลง