ได้เวลาติดปีกบิน!! พัฒนาสินค้าเกษตร สู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง
31 มี.ค. 2564
6
0
ได้เวลาติดปีกบิน!!พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ออนไลน์
ได้เวลาติดปีกบิน!! พัฒนาสินค้าเกษตร สู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง

พัฒนาสินค้าเกษตร สู่ออนไลน์ สร้างรายได้ที่มั่นคง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.doae.go.th/index.php

เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ 02-579-0121-27

กรมส่งเสริมการเกษตร​

ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่​

เกษตรโมบาย​

ทำตลาดออนไลน์​

ตกลง