การปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา
29 มิ.ย. 2563
160
0
การปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา
การปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา

การปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา

https://www.youtube.com/watch?v=QtwYa7eTGlA&feature=emb_logo

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง