ปลูก "พริกไทย" บนต้นเพกา ประโยชน์หลายต่อ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า 10 ปี! | เทคโนโลยีชาวบ้าน
30 ก.ค. 2563
37
0
ปลูกพริกไทยบนต้นเพกาประโยชน์หลายต่อ
ปลูก "พริกไทย" บนต้นเพกา ประโยชน์หลายต่อ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า 10 ปี! | เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปลูก "พริกไทย" บนต้นเพกา ประโยชน์หลายต่อ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า 10 ปี! | เทคโนโลยีชาวบ้าน

ตกลง