รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 มิ.ย. 2564
2,318
316
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับสมัครพนักงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,664 อัตรา 

 โดยสามารถสมัครได้ที่ link  นี้   https://opsmoac.thaijobjob.com/202107/ 

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

-ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน -ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก ❝ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ❞

  -คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://file.job.thai.com/prakad/opsmoac202107/opsmoac202107_5

  -คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://file.job.thai.com/prakad/opsmoac202107/opsmoac202107_4

  -คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ https://file.job.thai.com/prakad/opsmoac202107/opsmoac202107_3

  -คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร กรมประมง https://file.job.thai.com/prakad/opsmoac202107/opsmoac202107_2

  -คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร https://file.job.thai.com/prakad/opsmoac202107/opsmoac202107_1

 

ตกลง