ประชาสัมพันธ์แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธ์สงขลา 84-1
7 ม.ค. 2564
110
20
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธ์สงขลา 84-1

แจ้งการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธ์สงขลา 84-1 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในฤดูที่ผ่านมามีปริมาณน้อย และมีเกษตรกได้แจ้งความต้องการซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ทางศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทขอจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร จำนวน 3 กิโลกรัมต่อเกษตรกร 1 ราย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของรัฐบาล "การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ขอให้ติดต่อผ่านทางไลน์เท่านั้น ไอดีไลน์ : 0856035134"

ตกลง