ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธ.ค. 2564
59
0
ประกาศจังหวัดสงขลา
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๔00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตกลง