คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้าวจังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 2560
195
139

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้าวจังหวัดสงขลา

ตกลง