แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 2560
177
163

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา

ตกลง