แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา
20 เม.ย. 2560
146
131

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลา

ตกลง