การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
19 ก.ย. 2562
156
58
การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 62 - 16 มิ.ย. 63

ตกลง