หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ ทำลายพืชผัก ป้องกันกำจัดได้
29 ต.ค. 2564
33
5
หอยเจดีย์เล็กหอยเจดีย์ใหญ่ทำลายพืชผัก
หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ ทำลายพืชผัก ป้องกันกำจัดได้

หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่  ทำลายพืชผัก ป้องกันกำจัดได้

.........

ฝนตก พื้นดินชุ่มชื้น เตรียมรับมือ หอยทากบก ได้แก่ หอยเจดีย์เล็ก หอยเจดีย์ใหญ่ หอยดักดาน หอยสาริกา สามารถเข้าทำลายพืชผักได้ทุกระยะ ดังนี้

๑. ระยะเมล็ดงอก หอยจะกัดกินต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ด จนไม่พบต้นกล้าผักหรือพบเห็นขึ้นเป็นหย่อม

๒. ระยะเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว

- หอยเจดีย์ กัดกินใบล่างที่อยู่ติดดินเป็นรูทั้งเล็กและใหญ่

- หอยดักดานและหอยสาริกา กัดกินใบได้ทุกใบเป็นรูแหว่งขนาดใหญ่

๓. พบหอยจำนวนมาก เฉลี่ย ๑๐ ตัวต่อตารางเมตร

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

การป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน

๑. กำจัดวัชพืชทั้งภายในและภายนอกแปลง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอย

๒. ไถดินตากแดดกำจัดไข่และลูกหอย อาจโรยปูนขาวร่วมด้วยก็ยิ่งดี

๓. หว่านกากเมล็ดชาน้ำมัน อัตรา ๕ กิโลกรัมต่อไร่ ให้ทั่วแปลงผักทั้งภายในและนอกแปลงเป็นแนวป้องกัน

๔.หว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ ๕% จีบี อัตรา ๑ กิโลกรัมต่อไร่

***ถ้าเป็นผักอินทรีย์ห้ามใช้เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

ตกลง