ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดยะลา
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 (อาคารส่วนขยาย) ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
  073221692
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา

  ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 (อาคารส่วนขยาย) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

  E-mail   paco_yla@opsmoac.go.th

 • map
ตกลง