รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการการค้าทูน่าโลก
12 ต.ค. 2565
326
10
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการการค้าทูน่าโลก

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานและกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการการค้าทูน่าโลก ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสาร การตลาดและบริการ แนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Inter - American Tropical Tuna Commission (IATC) และ Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดแสดงสินค้า “ทูน่าโลก ครั้งที่ 17” (The 17th INFOFISH World Tuna Trade Conference and Exhibition) หรือ “TUNA 2022” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความยืดหยุ่น การปรับตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องจากภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาทูน่า ส่งเสริมการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายในระดับภูมิภาค

ตกลง