ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กองคลัง
9 พ.ค. 2566
109
78
ตกลง