รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
10 ก.ค. 2566
84
72
ตกลง