ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กองคลัง
14 ก.ค. 2566
143
123
ตกลง