รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
10 ส.ค. 2566
97
75
ตกลง