สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (สตน.)
3 ส.ค. 2566
106
438
ตกลง