มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
24 ส.ค. 2566
222
0
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
ตกลง