กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"
16 ส.ค. 2566
607
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง"
ตกลง